A Bíróság helybenhagyja a Hinkley Point C atomerőmű számára nyújtott brit támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot

2014. október 8-i határozatával az Európai Bizottság jóváhagyta az Egyesült Királyság által az Egyesült Királyság partvidékén, Somersetben található Hinkley Point-i atomerőmű C egysége (a továbbiakban: Hinkley Point C) számára új nukleáris energiatermelési kapacitások létesítésének előmozdítása érdekében nyújtani tervezett támogatásokat.

Ezen egység üzembe helyezését a 2023. évre, 60 éves üzemidőre tervezik. A támogatásokat, amelyek három részből állnak, a C egység jövőbeli üzemeltetője, az NNB Generation Company Limited társaság (a továbbiakban: NNB Generation), az EDF Energy plc leányvállalata javára tervezik nyújtani.

A szóban forgó intézkedések közül az első egy „kompenzációs különbözeti szerződés”, amelynek célja, hogy a Hinkley Point C működési szakaszában biztosítsa a villamosenergia-értékesítés árstabilitását. A második az NNB Generation befektetői és az Egyesült Királyság energiaügyi és éghajlatváltozási államtitkára közötti megállapodás, amely biztosítja a kártalanítást az atomerőmű politikai okokból történő előrehozott bezárása esetén. A harmadik az Egyesült Királyság által az NNB Generation által kibocsátandó kötvények biztosítására nyújtott hitelgarancia, amely biztosítja a minőségi kötvény tőkéjének és kamatainak időben történő megfizetését.

Határozatában a Bizottság e három intézkedést az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak minősítette. E rendelkezés értelmében a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben.

Ausztria e határozat hatályon kívül helyezését kérte az Európai Unió Törvényszéke előtt, amely azonban 2018. július 12-i ítéletével elutasította e keresetet.

A Bíróságnak, amelyhez Ausztria fellebbezést nyújtott be, lényegében arra az ítélkezési gyakorlatban eddig még nem vizsgált kérdésre kellett választ adnia, hogy egy atomerőmű építése részesülhet-e a Bizottság által az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján jóváhagyott állami támogatásban. A fellebbezés elutasításával a Bíróság igenlő választ adott erre a kérdésre.

A Bíróság mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy ahhoz, hogy az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében a belső piaccal összeegyeztethetőnek lehessen nyilvánítani, az állami támogatásnak két feltételnek kell megfelelnie: az első, hogy bizonyos gazdasági tevékenységek vagy gazdasági régiók fejlődését kell elősegítenie, a második pedig abban áll, hogy nem befolyásolhatja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. E rendelkezés azonban nem követeli meg, hogy a tervezett támogatás közös érdekű célt kövessen. Ennélfogva a Bíróság mint megalapozatlant elutasította Ausztria arra alapított különböző érveit, hogy egy új atomerőmű építése nem minősül közös érdekű célkitűzésnek.

A Bíróság ezenkívül megerősítette, hogy az Euratom-Szerződés különös szabályainak hiányában az EUM-Szerződés állami támogatásokra vonatkozó szabályai alkalmazandók a nukleáris energia ágazatában. Ellentétben azzal, amit a Törvényszék megállapított, az Euratom-Szerződéssel nem ellentétes az uniós jog környezetvédelmi szabályainak ezen ágazatban történő alkalmazása sem, így az atomenergia-ágazathoz tartozó gazdasági tevékenység javára nyújtott olyan állami támogatás, amelynek vizsgálata során kiderül, hogy sérti a környezetvédelmi szabályokat, nem nyilvánítható a belső piaccal összeegyeztethetőnek.

A Törvényszék által ily módon elkövetett téves jogalkalmazás azonban nem befolyásolta a megtámadott ítélet megalapozottságát, mivel az Ausztria által a megsemmisítés iránti keresetének alátámasztása érdekében hivatkozott, a környezetvédelem, az elővigyázatosság, a „szennyező fizet” és a fenntarthatóság elvét nem lehet úgy tekinteni, hogy azokkal minden esetben ellentétes lenne állami támogatást nyújtani valamely atomerőmű építésére vagy működtetésére. A Bíróság lényegében úgy ítélte meg, hogy az ilyen megközelítés nem lenne összeegyeztethető az EUMSZ 194. cikk (2) bekezdésének második albekezdésével, amelyből az következik, hogy a tagállam szabadon határozhatja meg az energiaforrások kiaknázásának feltételeit, a különböző energiaforrások közötti választását és energiaellátásának általános szerkezetét, anélkül hogy kizárná, hogy e választás a nukleáris energiára essen.

Ezt követően a Bíróság elutasította Ausztria azon érvét, amely szerint a Törvényszék rosszul határozta meg az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében vett releváns gazdasági tevékenységet. E tekintetben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a szóban forgó intézkedések által fejleszteni kívánt nukleáris energiatermelés az e rendelkezés értelmében vett gazdasági tevékenységnek minősül. A Bíróság ezenkívül emlékeztetett arra, hogy azon termékpiac meghatározása, amelybe a támogatással érintett tevékenység illeszkedik, releváns annak vizsgálata során, hogy a támogatás nem befolyásolja-e hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben, ami a támogatás e rendelkezés szerinti összeegyeztethetőségének második feltétele. Márpedig a jelen ügyben a Bizottság a megtámadott határozatban a tervezett intézkedések által érintett piacként a villamosenergia-termelés és -szolgáltatás liberalizált piacát határozta meg.

A Törvényszék egyébiránt nem alkalmazta tévesen a jogot annak megállapításával sem, hogy noha a tervezett támogatással érintett piacon fennálló működési zavar releváns tényező lehet a támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének megállapításához, annak hiánya ugyanakkor nem vezet szükségképpen a belső piaccal való összeegyeztethetetlenségéhez.

Ami a Hinkley Point C javára nyújtani tervezett támogatás arányosságának vizsgálatát illeti, a Bíróság mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy a Törvényszék megvizsgálta a szóban forgó intézkedések arányosságát az Egyesült Királyság villamosenergia-ellátási szükségleteire tekintettel, és helyesen erősítette meg, hogy ez utóbbi szabadon határozhatja meg energiaszerkezete összetételét. Azon feltétel vizsgálata során, hogy a tervezett támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben, a Bizottságnak egyébként nem kellett figyelembe vennie azt a negatív hatást, amelyet a szóban forgó intézkedések a környezetvédelem, az elővigyázatosság, a „szennyező fizet” és a
fenntarthatóság Ausztria által hivatkozott elveinek megvalósítására gyakorolhatnak. Azon vizsgálat sérelme nélkül ugyanis, hogy a támogatott tevékenység nem sérti az uniós jog környezetvédelmi szabályait, e feltétel vizsgálata nem követeli meg, hogy a Bizottság figyelembe vegye a támogatásnak a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakoroltakon kívüli negatív hatásait.

Végül a Bíróság megerősítette, hogy a szóban forgó intézkedések belső piaccal való összeegyeztethetőségének vizsgálata érdekében sem a Bizottság, sem a Törvényszék nem volt köteles azokat formálisan vagy olyan „beruházási támogatásnak” minősíteni, amely megfelelhet az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése c) pontja alkalmazási  feltételeinek, vagy „működési támogatásnak”, amelynek az e rendelkezés szerinti engedélyezése főszabály szerint kizárt.

Forrás:Az Európai Unió Bírósága

Az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon.

Címkék: Atomkörkép
https://atombiztos.blogstar.hu/./pages/atombiztos/contents/blog/100472/pics/lead_800x600.jpg
Atomkörkép
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Hasonló bejegyzések a témában

Üzembe helyezték a fehérorosz atomerőmű egyes számú blokkját

2020.11.19. 15:35
Ismét termel áramot, és rákapcsolták a hálózatra Fehéroroszország első atomerőművének egyes számú blokkját, miután feszültségváltó …

A törökországi Akkuyui Atomerőmű telephelyére megérkezett az első blokk reaktortartálya

2020.11.11. 15:30
Mintegy 3000 kilométeres utat megtéve megérkezett az Akkuyui Atomerőmű telephelyére az 1-es egység reaktortartálya, …

Kimúlóban a szektás zöldpolitika

2020.11.09. 10:10
Globális szinten és az Európai Unió országaiban is mindinkább teret nyer az a meggyőződés, hogy az atomerőművek növekvő részaránya nélkül a klímavédelmi célok elérése csak vágyálom marad.

My future energy

2020.11.09. 09:25
A Roszatom My future energy (A jövőm energiája) címmel angol nyelvű nemzetközi online kvízjátékot indít 2020. november 10-én, amelynek apropója, hogy idén lett 75 éves az orosz atomenergetikai ipar. A játékosoknak aznap 24 óra áll a rendelkezésükre …

Megdöbbentő képek a szélerőművek hulladékának elhelyezéséről

2020.11.06. 17:10
Miközben a zöldszervezetek és a támogatóik azt hirdetik, hogy a zöldenergia tiszta, és kizárólag megújuló energiaforrások alkalmazásával megoldható egy …

Áramot termel az ötödik orosz VVER-1200 típusú blokk is

2020.11.03. 16:30
2020. november 3-án helyi idő szerint 12.03 órakor hálózatra kapcsolták a Belorusz Atomerőmű első 3+ generációs VVER-1200 típusú blokkját, amely betáplálta az első …

Atomadu a klímajátszmában – Nagy kihívás előtt áll a globális atomenergetikai ipar

2020.11.03. 13:45
A világjárvány sem tudja feledtetni a globális problémák egyik legsúlyosabbikát, a klímaváltozás ügyét, amely a …

Áramot termel a negyedik orosz VVER-1200 típusú blokk is

2020.10.23. 11:40
A Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés második blokkját 240 MW-os teljesítményszinten először kapcsolták rá az oroszországi villamosenergia-átviteli hálózatra.

Világszínvonalú a Műegyetemen indult atomenergia-ipari menedzserképzés

2020.10.16. 16:40
A Műegyetem világszerte hetedik azon egyetemek sorában, amelyek a nukleáristechnológia-menedzsment képzéshez megszerezték a Nemzetközi Atomenergia …

Ezeket a cikkeket olvastad már?