Atomerőművek nélkül nem teljesíthetőek a klímavédelmi célok

Az Európai Parlament is elfogadta, hogy atomerőművek nélkül nem teljesíthetőek a klímavédelmi célok.

Műsorvezető: Miközben megkezdte villamosenergia-termelését a világ első úszó atomerőműve Oroszországban, addig a Nukleáris Világszövetség adatai szerint jelenleg 53 új atomerőmű blokk épül szerte a világban. Az Európai Parlament alig egy hónapja elfogadta, hogy atomenergia nélkül nem valósíthatók meg a klímavédelmi célok. Hárfás Zsolt energetikai mérnököt kérdezte Nagy Katalin.

 

Hárfás Zsolt: Én úgy gondolom, hogy az ma már nemzetközileg elfogadott tény, hogy a klímaváltozás a természetre és az emberekre nézve nagyon fenyegető következményekkel jár. Az Európai Unióban is most már egyfajta nukleáris váltóállítás következik be, hiszen az Európai Unió vezetői és egyes tagországok is egyre jobban felismerik azt, hogy ha meg akarunk felelni a globális klímavédelmi célkitűzéseknek, akkor tenni is kell valamit. Tehát olyan intézkedéseket kell hozni, amelyekkel radikálisan csökkenteni lehet a szén-dioxid-kibocsátás mértékét. Ugye, ennek az egyik alapvető eszköze az atomenergiának a minél szélesebb körű használata. És valóban, tavaly, év végén az Európai Parlament egy olyan állásfoglalást fogadott el, ami alapvetően azt mondja, hogy az atomerőmű mint karbonmentes villamosenergia-termelési mód, nagyon fontos szerepet játszik vagy játszhat az európai villamosenergia-termelésben.

 

Nagy Katalin: Igen, de nincs itt ellentmondás? Hát, a zöldek, ők nagyon, vagy legalábbis mi úgy tudjuk, hogy ők alapvetően atomenergia-ellenesek, nem? És megnövekedett a szerepük.

 

Hárfás Zsolt: Én úgy gondolom, hogy ebben tényleg igaza van. Hatalmas ellentmondás van az atomenergiát ellenző sötétzöldeknél – mert én sötétzöldeknek szoktam ezeket a szervezeteket és politikusokat nevezni –, akik klímavédelmi harcosnak kiáltják ki magukat, más oldalról meg a klímabarát atomenergiát támadják. Miközben azt látni kell, hogy ha például teljes életciklusra nézzük az egyes villamosenergia-termelési módok kibocsátásait, akkor az atomenergiának a teljes életciklusra vonatkoztatott szén-dioxid kibocsátása csak 12 gramm/ kilowattóra, ezzel szemben pedig a szénerőműveké 820 gramm/ kilowattóra.

 

Ettől függetlenül ezek a sötétzöldek az atomenergiát támadják. Erre a fajta abszolút ellentmondásra, szakmai nonszenszre egyik legjobb példa az, hogy tavaly év végén, december 31-én Németországban leállítottak egy atomerőművet, politikai alapon. Egy klímabarát villamosenergia-termelést biztosító atomerőművet, ami teljes életciklusa alatt közel 375 TWh villamos energiát termelt, amit ha összehasonlítunk a hazai éves fogyasztással, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarország nyolcévnyi teljes fogyasztását termelte meg ez az egyetlen atomerőmű. És teljes életciklusa alatt azt is el lehet mondani, hogy közel 300 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást előzött meg, tehát ennyi nem került a légkörbe. Ettől függetlenül, ugye, Németország leállította, mert Németország a 2011-es fukusimai atomerőmű-balesetet követően hozott egy politikai, felkiáltójellel, politikai alapú...

 

Nagy Katalin: Tehát nem szakmai.

 

Hárfás Zsolt: Nem szakmai döntést, ami végrehajtásaként tavaly év végén leállítottak egy újabb blokkot. A most még üzemelő hat német atomerőművi blokknak a sorsa is meg van pecsételve, hiszen az utolsó hatodikat, 2022. december 31-én tervezik leállítani. És még egy érdekes és elgondolkoztató adat a leállított német atomerőművekkel kapcsolatban. Ha például nem ezt az atomerőművet állították volna le, hanem egy vele egyenértékű villamosenergia-termelést biztosító szénerőművet vagy szénerőműveket, akkor éves szinten Németország 9 millió tonna kibocsátást előzhetett volna meg, de úgy látszik, hogy Németországban igaz, hogy a zászlón az van, hogy mi vagyunk a klímavédelem úttörői, ezzel szemben pedig olyan döntéseket hoznak, amelyek ezzel teljesen szembemennek…

 

Nagy Katalin: Igen, csak hát érthetetlen valóban. De miért van az, hogy Paks II-t is folyamatosan támadják, az első pillanattól kezdve, amikor megszületett a döntés, hogy létre kell hozni?

 

Hárfás Zsolt: Ez is egy nagyon fontos kérdés. Nagyon sok aspektusa van Paks II. megépítésének, hogy miért van rá szükség, és miért támadják különféle politikusok és zöldszervezetek ezt a projektet. Alapvetően el kell mondanunk, hogy Magyarország már évek óta nagyon súlyos helyzetben van a villamosenergia-ellátást tekintve, hiszen évek óta azt láthatjuk, hogy villamosenergia-fogyasztása folyamatosan növekszik, rendszerterhelési csúcsokkal és nagyon magas importtal. Éves szinten közel 30 százalék az import, amit Magyarország a szomszédos országokból szerez be annak érdekében, hogy a villamosenergia-fogyasztóit el tudja látni 100 százalékosan villamos energiával. Ugye, azt is tudjuk, hogy tavaly, december 5-én újabb rendszerterhelési csúcs született 7105 MW értéken. Ebből az import mértéke 2402 MW volt. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy a Paks II. Atomerőmű beépített kapacitása csak 2400 megawatt lesz, akkor azt mondhatjuk, hogy Paks II-re már most is szükség lenne. Ez a súlyos kihívás a következő években még súlyosabb mértékeket is ölthet. Hiszen azt is tudjuk, hogy a hazai alaperőművi kapacitásainknak egy része ki fog esni a villamosenergia-termelésből, ami azt jelenti, hogy 2030-ig 6-7000 MW új erőmű-kapacitást kell beépíteni a villamosenergia-rendszerbe. Ennek csak az egyik alappillére lesz a Paks II. projekt a maga 2400 MW értékével. Tehát azt is mondhatjuk, hogy nincs mese, erőműveket kell építeni, hiszen ha nem építünk erőműveket, akkor egy forrásra hagyatkozhatunk, ez pedig az import. Én úgy gondolom, hogy az import hosszú távon, sőt, szerintem már most is nagyon súlyos ellátásbiztonsági és nemzetbiztonsági kockázatokat is hordoz magában.

 

Nagy Katalin: Meg drága is. Nem?

 

Hárfás Zsolt: Most még lehet, hogy viszonylag versenyképes, mert van. De ugye azt is tudjuk, hogy az erőművek nemcsak Magyarországon öregszenek, hanem Európa-szerte is, ami azt jelenti, hogy Európában is nagyon sok erőmű fog kiesni a villamosenergia-termelésből. Ezt a kapacitáshiányt még súlyosbítani fogja az is, hogy például Németországban politikai alapon leállítják az atomerőműveket, valamint a németek azt a célt is kitűzték, hogy 2038-ig az összes szénerőművet is leállítják.

 

Nagy Katalin: Na, de akkor honnan lesz az energiája?

 

Hárfás Zsolt: Hát ez egy jó kérdés, ami megint egy másik hosszadalmas elemzés lenne. Visszatérve Magyarországra. Azt láthatjuk, hogy hosszú távon nem lehet arra alapozni, hogy más ország vagy más energiaszolgáltató kezében legyünk. Erőművet kell építeni. Ennek egyik alapvető pillére a Paks II. Atomerőmű lesz, de mellette építeni kell például megújuló alapú naperőműveket, hiszen csak így lehet azt elérni, hogy az importkitettségünket csökkenteni lehessen. Visszatérve az eredeti kérdésre, miért is támadhatják a Paks II. projektet. Én úgy gondolom, hogy aki a Paks II. projektet támadja, az alapvetően idegen érdekeket, vagy politikai érdekeket szolgál.

 

Nagy Katalin: Egyébként olvashattunk arról, hogy ugye az osztrákok többször megpróbálták megállítani ezt a beruházást. Mindenféle lehetőséget kihasználtak arra, hogy megakasszák Brüsszelben ezt a beruházást.

 

Hárfás Zsolt: Ausztria tényleg mindent megpróbál, hogy a Paks II. beruházást megakassza, megakadályozza Brüsszelben és mindenféle más fórumokon. Ausztria azt mondja magáról, hogy alapvetően ő egy zöld, atomellenes ország. Azonban ebben is van egy kis irónia, hiszen azt is tudjuk, hogy Ausztria, például Németországból is importál villamos energiát, sőt, még Csehországból is. Miközben ugye azt is tudjuk, hogy Németországban és Csehországban is van atomenergia is, tehát amikor Ausztria importál ezekből az országokból, akkor tulajdonképpen atomenergiát is importál. Így a saját atomellenes döntése ellenére Ausztria atomenergiát is használ. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amiről tavaly év végén én is elég sok cikkben írtam, nevezetesen, hogy amikor elkezdtem kutakodni az egyes hazai zöldszervezetek honlapjain, akkor megtaláltam olyan pénzügyi beszámolókat, amelyikből egyértelműen kiderült, hogy például az Energiaklubot az egyik osztrák minisztérium is támogatja azért, hogy Paks II. ellen különféle jogi eljárásokat indítson. Tehát Ausztria azért támogatja az Energiaklubot – most leegyszerűsítve –, hogy Magyarország szuverén döntését megakadályozzák. Sőt, még a Greenpeace Magyarországról is kiderült, hogy a tevékenységüket a bécsi székhelyű Greenpeace támogatja. Miközben például a Greenpeace Magyarország Egyesület 11 tagja közül 10 bécsi székhelyű személy, valamint a vezető tisztségviselők döntő többsége is osztrák állampolgár.

 

Nagy Katalin: Ennyi talán elég is, pontosan értjük. No, de nincs igazuk a zöldeknek abban, hogy lehetne ezt az atomenergiát csak a megújuló energiaforrásokkal helyettesíteni?

 

Hárfás Zsolt: Én mérnökként úgy gondolom, aki azt mondja, hogy az időjárásfüggő megújulókat csak önmagukban lehet egy rendszerbe beépíteni, és ezzel ellátásbiztonságot lehet garantálni éjjel-nappal, télen-nyáron, az nem mond igazat. Jó példa erre Németország, ahol évről évre egyre több időjárásfüggő megújulót építenek be a rendszerbe, egyre több nap- és szélerőművet. A jelenlegi beépített kapacitás a nap- és szélerőművek esetében már közel 110 ezer MW, ami egy hatalmas szám.

Azt gondolhatnánk, hogy ekkora beépített kapacitással semmi probléma nem lehet, csak éppen a gondok akkor jönnek, amikor pont nem süt a nap vagy nem fúj annyira a szél. Ilyen időszakokban a napi német villamosenergia-fogyasztás döntő részét, mondjuk 80-85 százalékát továbbra is azok az alaperőművek biztosítják, amelyek éjjel-nappal, télen-nyáron, minden másodpercben képesek villamos energiát termelni. Ez Németország esetében a már bezárásra ítélt atomerőműveket, a szénerőműveket és a gázerőműveket jelenti. Azt sem szabad elfelejteni, hogy amíg például egy naperőmű vagy egy szélerőmű átlagos üzemideje 20-25 év, addig a most épülő atomerőművek garantált üzemideje 60 év, tehát az atomerőművek nagyon hosszú távon képesek szolgálni az emberiséget nemcsak az ellátásbiztonság szempontjából, hanem a klímavédelem és a versenyképesség szempontjából is.

Az interjú a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában hangzott el, 2020. január 5-én (szerkesztett változat).

Címkék: Makacs tények
https://atombiztos.blogstar.hu/./pages/atombiztos/contents/blog/88552/pics/lead_800x600.jpg
Makacs tények
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Hasonló bejegyzések a témában

Környezetvédelem és atomenergia

2020.02.10. 12:45
Az Európai Bizottság úgy számol, hogy az új paksi blokkoknak köszönhetően megtérül a befektetett összeg, a blokkok által előállított villamos energiából származó bevétel pedig fedezni fogja a hulladékkezelés és a …

Atomenergia - az európai klímabajnok

2020.02.05. 22:45
A Paks II. projekt aktualitásairól, valamint energia- és klímapolitikai kérdésekről is beszélgettem Süli Jánossal, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért …

Áramfogyasztási rekordok időszakát éljük

2020.01.14. 18:05
Ma már teljesen természetesnek vesszük, hogy a villamos energia mindig a rendelkezésünkre áll, mindennapjainkat lehetetlen elképzelni áramszolgáltatás nélkül. Gondoljuk csak végig, mit is szoktunk tenni, …

Az atomenergia hazai ellenzői szakmai kérdésekben félretájékoztatnak

2020.01.06. 13:35
Széles körben elfogadott tény, hogy a globális klímavédelmi célok elérése érdekében az atomerőművek és a megújuló energiaforrások növekvő …

Ungár Péter leülhet, elégtelen!

2019.07.01. 16:40
A Paks II atomerőmű építésének zöldpárti ellenzői még mindig ott tartanak, hogy az atomerőmű helyett a házakat kellene szigetelni, és szereljen mindenki a háztetőre napelemet, mert ezzel meg is van oldva az ország …

Pokoli hőségben – pokoli fogyasztás!

2019.06.25. 23:20
Az elmúlt hetekben hazánkban is melegrekordok dőltek meg. A forróság nemcsak az emberek közérzetére és a környezetre van jelentős kihatással, hanem a hazai villamosenergia-rendszert is folyamatosan próbára …

A klímavédelem nem működik atom nélkül

2019.06.06. 20:50
Az OECD égisze alatt működő Nemzetközi Energia Ügynökség atomenergiával foglalkozó, májusban publikált szakmai tanulmánya felhívta a figyelmet arra, hogy az atomerőművek üzemidő-hosszabbításának …

Magyarország célja, hogy garantálja a jövőbeni ellátás- és nemzetbiztonságot

2019.06.05. 22:25
A hazai ellenzék továbbra is a Paks II. projektet támadja mindenféle csúsztatásokkal és valótlanságokkal, miközben teljesen …

Európára és a világra csak az atommal vár zöld jövő

2019.05.22. 21:50
Néhány nappal az európai parlamenti választás előtt a hazai ellenzék és médiatámogatóik még mindig ott tartanak, hogy a Paks II. Atomerőmű elleni kampányukkal remélik uniós …

Atomreneszánsz – Amerikában is!

2019.05.03. 22:20
A Paks II. Atomerőmű megépítésének ellenzői nem hajlandók tudomásul venni, hogy a globális klímaváltozás és a fejlődő országok energiaéhsége miatt a világ szükségszerűen fordul az atomenergia felé. Miközben a …

Ezeket a cikkeket olvastad már?